عکسهای قدیمی روستای زرده در سال 1334

0
649

http://zardeh.persiangig.com/image/ghadimi/ghadimi1334%20%2810%29.jpghttp://zardeh.persiangig.com/image/ghadimi/ghadimi1334%20%2812%29.jpghttp://zardeh.persiangig.com/image/ghadimi/ghadimi1334%20%2814%29.jpghttp://zardeh.persiangig.com/image/ghadimi/ghadimi1334%20%2815%29.jpghttp://zardeh.persiangig.com/image/ghadimi/ghadimi1334%20%2816%29.jpghttp://zardeh.persiangig.com/image/ghadimi/ghadimi1334%20%2817%29.jpghttp://zardeh.persiangig.com/image/ghadimi/ghadimi1334%20%2818%29.jpghttp://zardeh.persiangig.com/image/ghadimi/ghadimi1334%20%2819%29.jpghttp://zardeh.persiangig.com/image/ghadimi/ghadimi1334%20%282%29.jpghttp://zardeh.persiangig.com/image/ghadimi/ghadimi1334%20%2820%29.jpghttp://zardeh.persiangig.com/image/ghadimi/ghadimi1334%20%2821%29.jpghttp://zardeh.persiangig.com/image/ghadimi/ghadimi1334%20%2822%29.jpghttp://zardeh.persiangig.com/image/ghadimi/ghadimi1334%20%2823%29.jpghttp://zardeh.persiangig.com/image/ghadimi/ghadimi1334%20%2824%29.jpghttp://zardeh.persiangig.com/image/ghadimi/ghadimi1334%20%2825%29.jpghttp://zardeh.persiangig.com/image/ghadimi/ghadimi1334%20%2826%29.jpg

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید