موضوعات
اینک که من از دنیا می روم، بیست و پنج کشور جزوامپراتوری ایران است و در تمامی این کشورها پول ایران رواج دارد و ایرانیاندرآن کشورها دارای احترام هستند و مردم آن کشورها نیز در ایران دارایاحترامند.
جانشین منخشایارشاباید مثل من در حفظ این کشورها کوشا باشد و راه نگهداری این کشورها ایناست که در امور داخلی آن ها مداخله نکند و مذهب و شعائر آنان را محترم شمرد.

اکنون که من از این دنیا می روم تو دوازدهکروردریکزر در خزانه داری و این زر یکی از ارکان قدرت تو می باشد، زیرا قدرت پادشاه فقط به شمشیر نیست بلکه به ثروت نیز هست.
البته به خاطر داشته باش تو باید به این حزانه بیفزایی نه این که از آنبکاهی، من نمی گویم که در مواقع ضروری از آن برداشت نکن، زیرا قاعده بودناین مقدار زر در خزانه آن است که هنگام ضرورت از آن برداشت کنند، اما دراولین فرصت آن چه برداشتی به خزانه بر گردان.

مادرت آتوسا ( دخترکورش کبیر)بر گردن من حق دارد پس پیوسته وسایل رضایت خاطرش را فراهم کن.

ده سال است که من مشغول ساختن انبارهای غله در نقاط مختلف کشور هستم و منروش ساختن این انبارها را که از سنگ ساخته می شود و به شکل استوانه هست درمصرآموختم.
چون انبارها پیوسته تخلیه می شود حشرات در آن به وجود نمی آید و غله در این انبارها چندین سال می ماند بدون این که فاسد شود.
و تو باید بعد از من به ساختن انبارهای غله ادامه بدهی تا این که هموارهآذوغه دو یاسه سال کشور در آن انبارها موجود باشد و هر سال بعد از این کهغله جدید بدست آمد از غله موجود در انبارها برای تامین کسری خوار و باراستفاده کن و غله جدید را بعد از این کهبوجاریشد به انبار منتقل نما.
به این ترتیب تو برای آذوقه در این مملکت دغدغه نخواهی داشت ولو دو یا سه سال پیاپی خشک سالی شود.

هرگز دوستان و ندیمان خود را به کارهای مملکتی نگمار و برای آنها همان مزیت دوست بودن با تو کافیست.
چون اگر دوستان و ندیمان خود را به کار های مملکتی بگماری و آنان به مردمظلم کنند و استفاده نا مشروع نمایند نخواهی توانست آنها را مجازات کنی چونبا تو دوست اند و تو ناچاری رعایت دوستی نمایی.

کانالی که من می حواستم بین رود نیل و دریای سرخ به وجود آورم ، به اتمامنرسید و تمام کردن این کانال از نظر بازرگانی و جنگی خیلی اهمیت دارد، توباید آن کانال را به اتمام رسانی.
 

توجه کنید : همان کانالی که بعد از دو هزار و دویست سال ، بعنوان کانال سوئز توسط اروپایی ها ساخته شد.

و عوارض عبور کشتی ها از آن کانال نباید آن قدر سنگین باشد که ناخدایان کشتی ها ترجیح بدهند که از آن عبور نکنند.

اکنون من سپاهی به طرف مصر فرستادم تا این که در این قلمرو ، نظم و امنیت برقرار کند.
ولی فرصت نکردم سپاهی به طرفیونانبفرستم و تو باید این کار را به انجام برسانی، با یک ارتش قدرتمند بهیونان حمله کن و به یونانیان بفهمان که پادشاه ایران قادر است مرتکبینفجایع را تنبیه کند.

توصیه دیگر من به تو این است که هرگز دروغگو و متملق را به خود راه نده،چون هر دوی آنها آفت سلطنت اند و بدون ترحم دروغگو را از خود بران.
هرگز عمال دیوان را بر مردم مسلط مکن و برای این که عمال دیوان بر مردممسلط نشوند، قانون مالیات را وضع کردم که تماس عمال دیوان با مردم را خیلیکم کرده است و اگر این قانون را حفظ نمایی عمال حکومت زیاد با مردم تماسنخواهند داشت.

افسران و سربازان ارتش را راضی نگاه دار و با آنها بدرفتاری نکن، اگر باآنها بد رفتاری نمایی آن ها نخواهند توانست مقابله به مثل کنند ، اما درمیدان جنگ تلافی خواهند کرد ولو به قیمت کشته شدن خودشان باشد و تلافی آنها این طور خواهد بود که دست روی دست می گذارند و تسلیم می شوند تا این کهوسیله شکست خوردن تو را فراهم کنند.

امر آموزش را که من شروع کردم ادامه بده و بگذار اتباع تو بتوانند بخوانندو بنویسند تا این که فهم و عقل آنها بیشتر شود و هر چه فهم و عقل آنهابیشتر شود تو با اطمینان بیشتری حکومت خواهی کرد.

همواره حامی کیش یزدان پرستی باش، اما هیچ قومی را مجبور نکن که از کیش توپیروی نماید و پیوسته و همیشه به خاطر داشته باش که هر کسی باید آزاد باشدتا از هر کیشی که میل دارد پیروی کند.

بعد از این که من زندگی را بدرود گفتم ، بدن من را بشوی و آنگاه کفنی راکه من خود فراهم کردم بر من بپیچان و در تابوت سنگی قرار بده و در قبربگذار ،
اما قبرم را مسدود مکن تا هر زمانی که می توانی وارد قبر بشوی و تابوتسنگی من را آنجا ببینی و بفهمی که من پدرت پادشاهی مقتدر بودم و بر بیست وپنج کشور سلطنت می کردم ، پس مردم و خود تو نیز خواهید مرد زیرا که سرنوشتآدمی این است که بمیرد، خواه پادشاه بیست و پنج کشور باشد ، خواه یک خارکن وهیچ کس در این جهان باقی نخواهد ماند،
اگر تو هر زمان که فرصت بدست می آوری وارد قبر من بشوی و تابوت مرا ببینی،غرور و خودخواهی بر تو غلبه نخواهد کرد، اما وقتی مرگ خود را نزدیک دیدی،بگو قبر مرا مسدود کنند و وصیت کن که پسرت قبر تو را باز نگه دارد تا اینکه بتواند تابوت حاوی جسدت را ببیند.

زنهار، زنهار، هرگز خودت هم مدعی و هم قاضی نشو، اگر از کسی ادعایی داریموافقت کن یک قاضی بی طرف آن ادعا را مورد رسیدگی قرار دهد و رای صادر کند،زیرا کسی که مدعیست اگر قضاوت کند ظلم خواهد کرد.

هرگز از آباد کردن دست برندار زیرا که اگر از آباد کردن دست برداری کشورتو رو به ویرانی خواهد گذاشت، زیرا قاعده این است که وقتی کشوری آباد نمیشود به طرف ویرانی می رود.
در آباد کردن ، حفر قنات ، احداث جاده و شهرسازی را در درجه اول قرار بده.

عفو و دوستی را فراموش مکن و بدان بعد از عدالت ، برجسته ترین صفت پادشاهان عفو است و سخاوت.
ولی عفو باید فقط موقعی باشد که کسی نسبت به تو خطایی کرده باشد و اگر بهدیگری خطایی کرده باشد و تو عفو کنی ظلم کرده ای زیرا حق دیگری را پایمالنموده ای.

بیش از این چیزی نمی گویم، این اظهارات را با حضور کسانی که غیر از تو دراینجا حاضرند کردم تا این که بدانند قبل از مرگ من این توصیه ها را کرده امو اینک بروید و مرا تنها بگذارید زیرا احساس می کنم مرگم نزدیک شده است.

ارسال شده در مورخه : ، -78 فروردين ماه، -621 توسط zardeh  پرینت
کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

zardehir , photovaran

مرتبط باموضوع :

 هفت‌سین  [ ، -78 فروردين ماه، -621 ] 99 مشاهده
 آتشكده قلعه داور (مجموعه قلعه يزدگرد سوم ساس  [ ، -78 فروردين ماه، -621 ] 351 مشاهده
 قلعه یزد گرد، مجموعه ای خاموش  [ ، -78 فروردين ماه، -621 ] 672 مشاهده
 مجموعه تاريخي گچ گنبد از نماي دور  [ پنجشنبه، 1 خرداد ماه، 1393 ] 260 مشاهده
 قلعه يزد گرد ساسانی , زرده , دالاهو , کرمانشاه  [ ، -78 فروردين ماه، -621 ] 525 مشاهده
 
نام شما: [ کاربر جدید ]

(ضروری): 
(ضروری): 
نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

امتیاز دهی به مطلب

انتخاب ها


 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب

zaitoon