موضوعات
آمار کاربران

نظرسنجی

نظر شما در مورد سایت؟

خیلی خوب
خوب
متوسط
بد
خيلي بدنتایج
نظرسنجی ها

تعداد آراء: 165
نظرات : 2

عید و مراسم خاونکار يارسان (اهل حق)

عید و مراسم خاونکار:
از مهمترین مراسم مردم یارسان مراسم روزه ی « مرنو » یا خاونکار است. « مه ر »در زبان کوردی به معنی غار و « نو » نام غاری است. این غار در کردستان عراق و در نزدیکی مرز ایران و کوشک پردیور است.شایان ذکر است که خاوندکار در اصطلاحات کلام یاری مظهر خداوندگار است.
شیخ عیسی برزنجه ای پدر ظاهری حضرت سلطان صحاک در خانه کعبه ،اسراری از حضرت سلطان صحاک می بیند و چون قصد هویدای راز دارد زبانش بند می آید.او را به شهر زور می آورند و در آن جا جان به جان آفرین تسلیم می نماید." هرکه را سرحق آموختند-مهر کردند و دهانش دوختند ".برادران ناتنی یعنی قادر - خدرشه - سلامت به حضرت سلطان پیشنهاد می دهند که از اموال و حشم و ملک و رعیت پدر هرچه میخواهد بردارد و برود.حضرت فقط سه وصله اسباب درویشی شیخ عیسی ( دیگ - قالیچه - طویل یا چوب دستی ) را بر میدارد،چراکه ایشان بی نیاز از تعلقات دنیایی بوده اند.بعد از رفتن آنان ،برادران ناتنی سپاهی از اقوام و رعیت خود به نام قوشن چیچک تدارک و سلطان و یاران یری تنی اش( داود، پیرموسی، بنیامین) را در مرنو محاصره می نمایند.حضرت داود به امر صاحبکاری حضرت سلطان مشتی خاک از زیر قالیچه بر می دارد و بر روی سپاه چیچک می پاشد.در نتیجه سه شبانه روز گرد وغبار غلیظ ایجاد و هوا کاملا تاریک می شود.سپاه چیچک در سردر گمی یکدیگر را قتل عام می کنند،به طوری که کسی از آنان زنده نمی ماند.طبق روایتی در روز چهارم بانویی نورانی به شکرانه یک قطعه خروس و یک من برنج پخته شده به خدمت آنان می آورد و این نذورات در جم حضرت سلطان و یاران یری تن در مرنو سبز می شود و مراسم جم را به جای می آورند.

داود مرمو : آمانن آمان خواجای غلامان - آما لشکری بی سر و سامان
پادشاه مرمو : پیره بلاکش - گر مرد لقائی بیا بلا کش- مرد بی لقا مرد لقا نیست
بنیامین مرمو : یا شاه در میان صد بلا باشیم باهم صحبتان شاه- آن جا تو باشی بالله بلا نیست
پادشاه مرمو : داود و دست جم و اشاره حقی -دست بیر و ژیر قالیچه دمشقی - مشتی خاک ورگیر بوزش ورو قوشن چیچکی - یویو بوران خارجی و دمکی
سلطان مرمو :
شاه فرما داود بیره جلا - بوزش و چیچک و عزم غزا
وارمای شاه داود و ریزا - نما و جلا یو مصطفی
سر فروز آورد غلام نیل تار- لوا پی چیچک طایفه کفار
سه شبانه روز غزای چیچک کرد - طاق ذی حیات ژی شان برنکرد
ای طمه رماوه کفت او روشنایی - سه روژه یاران داوات پادشاهی

* اول آخرم یار*

نکته :1- سه روزه خاوند کاری از 12 سفیدی ماه تا 14 چله
بزرگ زمستان است وروز پانزدهم [ روز عید خاوند کاری ] است

نیت غسل روزه مرنوی:
آوم تشارن قوله م پردیور
غسل پاکیم کرد چه پا تا وه سه ر
اولمان یارن آخرمان یارن اول آخرمان شای خاونکارن.
*این نیت مخصوص روز قبل از شروع روزه مرنوی میباشد*.
معنی: به نیابت آب چشمه تشار وقبله ی پردیور غسل می کنم وظاهر خود را پاک می کنم

سپس همان شب با تهیه ی مقداری سیب یا انار به همراه خانواده خود در« جمخانه» یا منزل« سید پیر» حاضر می شوند ،مراسم با خواندن سرود های دینی وتنبورنوازی آغاز می شود و« سید پیر» با خواندن دعای مخصوص،اجازه تقسیم همه ی میوه ها را که به آن« نیاز » گفته میشود می دهد ومیوه ها به اندازه سهم مساوی تقسیم می شوندوپس از دعای پایانی نذر ونیاز، همه با هم دعای نیت روزه خاوندکاری را می خوانند،
قسمتی از این دعا به شرح ذیل است:

هو اول وآخر مان یار
نیه تمان هاوردن نیه ت یه ری رو یاری
نیه تمان هاوردن نیه ت خاوندکاری
وعشق یاران مرنوی داوود وبنیامین وپیرموسی
هرکس نه گیرو یه ری رو یاری
نه کرو داوات پادشایی بشش نمه یان چه خرمان دوچیایی

معنی:نیت می کنیم نیت سه روز روزه یاری وایمان آورده ایم به خاونکار ، به یاد وبه عشق یاران داوود وبنیامین وپیرموسی
هرکس که این روزه را به جا نیاورد ونذر ونیاز نکند ، از خرمن معرفت ورحمت سلطان بی بهره خواهد شد.

در سحرگاه آن شب پس ازخوردن مقداری غذا به عنوان « سحری » از فردای آنروزبه مدت سه روز، روزه میگیرند ، البته هرشب مانند شب اول در جمخانه حاضر می شوند وبه دعا دادن نذر ونیاز وخواندن سرود دینی همراه تنبورنوازی می پردازند، در روز آخرکه به « مال پادشایی» معروف است، هرخانواده سه کیلو برنج را همراه یک خروس آب پز شده می پزند وهمراه مقداری انار با هم به جمخانه می برند و دقیقا مانند مراسمی که ذکر شد همراه با دعا ی مخصوص واجرای سرود دینی مراسم را بجا می آورند وروز بعد به روز « عید مبارکی» معروف است که همه به عید دیدنی یکدیگر می روند وعید خاونکاررا تبریک می گویند، بعضی نیز به زیارت مرقد بزرگان دین یاری می روند.
مردم یارسان مردمانی آرام ،صلح جوو بی کینه هستند وبه استناد دستورات دینی ازعداوت ، انتقام وقصاص حتی در حق دشمنان نیز بیزارند،وازآن خودداری می کنند زیرا معقتدند که دنیا محل بازتاب وانعکاس اعمال انسان می باشد.بنابرهمین اعتقاد برای همه ی ادیان وایدئولوژی ها احترام قائلند
نویسنده : zardeh
بازدید [ 265 ]

بتن ریزی حیاط مدرسه ابتدایی روستای زرده توسط اهالی روستا

نویسنده : zardeh
بازدید [ 8 ]

به خدمت اهالی محترم روستای زرده می رساند یک دوره کلاس فرآوری زیتون بمدت سه روز ازروز سه شنبه ساعت 10 صبح  در حسینه روستای زرده برگزار میگردد از علاقه مندان به فراوری زیتون در این کلاس شرکت کنند.

نویسنده : zardeh
بازدید [ 15 ]

شروع سال تحصیلی در اول مهر اگر بخواهی، کشف، اشتیاق بی کران دست ها و چشم هایت را به تأثیر وا می دارد

و تو می توانی در مسیر تکامل، جهانی را متحوّل کنی

چیزی شبیه فانوس دریایی بر فراز شن های وسیع دلت، در پی لمس اقیانوس است.

پس غبار از تن گرم تابستانی ات بگیر و در فصلی که درختان، تمام برگ هایشان را از دست خواهند داد، با تمام وجود شکوفا شو و عطر دل انگیز دفتر و مدادهایت را روی لبخند نازکی که بر لبان حیاط خاطراتم نقش بسته است، بپاش.

نویسنده : zardeh
بازدید [ 16 ]

بــه اطــلــاع بــاغــداران و ڪــارگــران زیــتــون چــیــن :
نــرخ  روز مــزدے چــیــدن زیــتــون بــا نــرخ ڪــارگــرے ســاخــتــمــونــے و... بــرابــر اســت و هشــت ســاعــت ڪــار مــعــادل ۵۰۰۰۰ هزار تــومــان مــے بــاشــد.نــرخ ڪــیــلــویــے تــوســط صــاحــب بــاغ مــشــخــص مــے شــود ڪــه از ۷۵۰ تــا ۱۰۰۰ مــتــغــیــر مــے بــاشــد و قــیــمــت ثــابــتــے نــدارد.بــطــورے ڪــه بــا تــوجــه بــه ثــمــر ڪــم یــا زیــاد بــاغــات هم بــراے ڪــارگــر بــه صــرفــه بــاشــد و هم مــانــع ضــرر بــاغــداران بــشــود.

نرخ هر کیلو زیتون سبز عمده 4500 می باشد

نویسنده : zardeh
بازدید [ 23 ]